Hannah Montana

Nejčastější překlepy

Hanah Montana
Hanah Montana
Nejčastějším překlepem je slovo Hanah Montana. Chyba je zde ve slově Hanah, kde by měla vždy býti napsaná dvě n…
Hana Montana
Hana Montana
Dalším překlepem je slovo Hana Montana, ve jméně je v tomto případě chybí hned dvě písmenka, h na konci a n má být dvojité…
Hanna Montana
Hanna Montana
Překlepem číslo tři je slovo Hanna Montana. Příjmení je zde zase správně, dokonce jsou napsaná i dvě n, avšak chybí písmenko h na konci jména…

Nejčastější překlepy